ETİK İLKE DEĞERLER, DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ

Bu doküman Matesis Mühendislik A.Ş’nin iş süreçlerindeki etik ilke ve değerleri ile davranış kuralları ve uygulama prensiplerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Matesis Mühendislik A.Ş yönetim kurulu ve çalışanlarının iş dünyasındaki davranışlarına rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütününü kapsamaktadır. Bu doküman da açıklanan MATESİS MÜHENDİSLİK A.Ş ETİK İLKE ve DEĞERLER, DAVRANIŞ KURALLARI ve UYGULAMA PRENSİPLERİ tüm firma çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını, Tedarikçilerini ve Alt Yüklenicilerini kısaca MATESİSLİLERİ kapsar. Matesis Mühendislik A.Ş, tüm çalışmalarında, süreçlerinde ve çalışma süresi içinde ilişkilerinde İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde tanımlanan ilkelere uymayı taahhüt eder.

Matesis Mühendislik A.Ş, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. “En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır” politikası, Matesis Mühendislik A.Ş’ nin kurulduğu günden itibaren benimsediği temel ilkelerden biridir.

“Matesis” adının profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya taşınması, tüm firma çalışanlarının birincil sorumluluğudur.

Matesis Mühendislik A.Ş müşteri ile ilişkilerinde değer yaratarak uygulamaya geçireceği kalite politikasını öncelik kılarak, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerini benimser.

Bu çerçevede;

 • Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,
 • Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,
 • Müşteriler ile ilişkilerde nezaket kuralları çerçevesinde profesyonel ve adil olmak,
 • Müşterilere ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde korumak,
 • Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.
 • Kamuoyu ile görüş paylaşımında müşterinin bilgisi dışında kişisel görüş bildiriminden kaçınmak.
 • Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak,
 • Müşteri memnuniyeti ve dünya ölçeğinde üretim amacıyla süreçlerinde mükemmel olmayı hedeflemek,
 • Ürünlerin ve hizmetlerin kalite seviyesini sürekli geliştirerek en rekabetçi düzeye yükseltmek,
 • Gelişen üretim teknolojisi ve müşteri beklentilerine göre kalite yönetim sistemini güncellemek ve müşteri odaklı cevaplar vermek,
 • Kalite ve maliyet hedeflerine ulaşmak amacıyla süreçlerinin sürekli etkin olmasını ve verimliliğin artmasını sağlamak.
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tanımlamak, çözüm önermek ve eksiksiz yerine getirmek, ürün ve hizmet kalitesini müşteri ve piyasa gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve tüm paydaşlar için değer yaratmak

Prensiplerini benimsemiştir.

Matesis Mühendislik A.Ş insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Sürdürülebilir büyüme ile birlikte paydaşlarımıza, çevreye, doğaya ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek işletme amacımızdır.

Matesis Mühendislik A.Ş rakip firmaların hizmet kalitesinin ve başarılarının içinde bulunduğu sektöre ve topluma fayda sağlayacağı ilkesi ile rakip firma ilişkilerini piyasa koşulları içerisinde adil, dürüst, şeffaf, nezaket ve centilmenlik kriterleri ölçüsünde kurgular.

Matesis Mühendislik A.Ş hizmet kalitesinde ve organizasyon başarısında en önemli paydaşlarının tedarikçileri ve alt yüklenicileri olduğunu bilerek, tedarikçi ve alt yüklenici ilişkilerini dürüst, şeffaf ve hesap verebilirlik kriterlerini benimseyerek uygular.