KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Projelendirmeden İşin anahtar teslimi yapılmasına kadar bütün ilerleme aşamalarında, sunduğu çözümlerle İşveren isteklerini eksiksiz bir şekilde sağlamak.
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm üretim süreçlerimizdeki verimliliğin yurt içi ve globalde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek.
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Toplumun daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına erişimini kolaylaşması için, çevre dostu teknoloji kullanarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanmayı,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği, enerji konularını birlikte değerlendirerek oluşturduğumuz sürdürülebilir yönetim modeli ile sektörümüzün örnek işletmesi olmak için çalışmayı,

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre sağlığı ve koruması ile ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • Atık yönetimi hiyerarşisini benimser, faaliyetlerimiz sonucu atık oluşumunun öncelikle kaynağında önlenmesini, oluşan atıkların mümkünse geri kullanımını, aksi takdirde doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlanmasını hedefleriz.
 • Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı ilke ediniriz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • “Tüm kazalar ve meslek hastalıkları önlenebilir” yaklaşımıyla, iş sağlığı ve güvenliği sistem ve uygulamalarımız düzenli olarak gözden geçirilerek ve çalışanlarımızda bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenir.
 • Tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlarımıza işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirli dönemlerde eğitimler verilir. Çalışanların her bir eğitime katılımı, eğitim sonunda belgelendirilir.
 • Oluşturduğu İSG kültürü ile merkez, şantiye ve işletmelerinde çalışanlarına güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirilmesi.