İK STRATEJİMİZ

Konusunda yetkin, eğitimli, değişime açık, sürekli gelişimi ilke edinmiş ve sorumluluk alan kişileri istihdam etmek, çalışan memnuniyeti ve bağlılığının üst düzeyde sağlandığı, büyüme stratejilerine ortaklık eden, yetenekli insan kaynağının çalışmak istediği bir yapı oluşturmaktır.

UYGULAMALARIMIZ

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve yerleştirme süreci bizim en çok üzerinde durduğumuz insan kaynakları uygulamalarımızdandır. Doğru kişiyi seçersek, performansını doğru yöneteceğimize, kariyerini doğru planlayacağımıza ve verimliliğin en üst seviyede gerçekleşeceğine inanıyoruz. İşe alımlarda, adayların pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, takım çalışmasına yatkın, değişime ve gelişime açık olmalarına önem veririz. Birlikte çalışacağımız kişiden sadece mevcut görevi yürütmesini değil geliştirmesini de bekleriz.

Eğitim

Şirketin stratejisi, hedefi, misyonu ve kalite prensipleri doğrultusunda, çalışanların gelişimini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenliyoruz. Tüm çalışanlarımıza yönelik olan bu programlar, çalışanlara mesleği profesyonelce uygulayacak bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. Matesis olarak amacımız, öğrenen bir organizasyon yaratmak, çalışanlarımızı sürekli geliştirmektir. Yalıtım sektöründeki lider konumumuzu sürdürmenin sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Eğitim Programlarımız

 • MBA
  Çalışanlarımızı Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde MBA programlarına gönderiyoruz ve programın bedelini %100 Matesis olarak karşılıyoruz.
 • Turquality Yönetici Geliştirme Programı
  Ortak bir yönetim lisanı oluşturmak amacıyla yöneticilerimizi Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nde 6 ay süren Turquality Yönetici Geliştirme Programı’na gönderiyoruz.
 • Yönetici Yetiştirme Programı
  Gelecek Benim! Gelecekteki Matesis’i yönetebilecek liderleri bugünden yetiştirmek amacıyla uzman ve uzman yardımcısı statüsündeki çalışanlarımızı 6 ay süren eğitim programına gönderiyoruz.
 • Yönetici Geliştirme Programı
  Sürekli büyüyen ve değişen Matesis olarak lider kadromuzu da bu doğrultuda geliştirmeyi hedefliyoruz ve yöneticilerimizi 6 ay süren gelişim programına gönderiyoruz.
 • E-Learning
  E-Learning eğitimlerimiz ile zaman ve mekân konularını ortadan kaldırıyor, web tabanlı uygulamamız ile çalışanlarımıza istedikleri zaman istedikleri yerde istedikleri konuda eğitim alma imkânı sağlıyoruz.
 • Açık Sınıf Eğitimleri
  Çalışanlarımızı yılda 4 defa kendilerinin seçeceği yetkinlik ve mesleki içerikli eğitimlere gönderiyoruz.

Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi’mizde süreç, şirketin vizyon ve misyonu doğrultusunda yıllık şirket hedeflerinin belirlenmesi ile başlar. Departman stratejisi ve öncelikli işlerin dikkate alınmasıyla oluşturulan departman veya birim hedefleri doğrultusunda, çalışanların yıllık performans hedefleri belirlenir. Çalışanlar bu hedefler ve daha önceden belirlenip tanımlanmış yetkinlikler çerçevesinde değerlendirilirler. Hedeflerle ve yetkinliklerle ilgili olarak yöneticiler astlarıyla yıl içinde en az bir kez olmak şartıyla, gereken sıklıkta ara değerlendirme görüşmeleri yaparlar. Performans değerlendirmelerinden çıkan sonuçlar eğitim, gelişim ve kariyer planlarına veri oluşturur.

Kariyer Planlama

Şirketimizde herhangi bir pozisyona yapılacak atama ve terfilerde kariyer planlama esasları çerçevesinde hareket edilir. Terfi, personelin görev ve sorumluluk bakımından bir üst göreve atanmasıdır. Tefinin meydana gelebilmesi için söz konusu pozisyonun açık olması, personelin görev için gerekli asgari koşullara uygun olması, performansı ve yetkinliklerinin görev ve sorumluluğu üstlenecek düzeyde olması ve göreve aday gösterilmesi gerekmektedir.

Öneri / Ödül Sistemi

Tüm birimlerimizde çalışan personelin yönetim sürecine  katkı yapmasını, tüm süreçlerde kalite ve verimliliği arttırıcı nitelikteki fikirlerinin etkin bir şekilde değerlendirmeye alınmasını sağlamak amacıyla bireysel öneri ve ödül sistemimizi uygulamaktayız. Çalışan tarafından gelebilecek öneriler İnsan Kaynakları Departmanı’nda toplanır. Değerlendirme kurulunca uygulanabilirlik, basitlik, orijinallik, verimlilik, hedefler ile uyum, müşteri odaklılık vb. konularında değerlendirilen ve çoğunluk oylarıyla uygulanmasına karar verilen öneriler kabul edilir ve öneri sahibi ödüllendirilir.