Ekip arkadaşlarımızın mutluluğunu ve başarısını en üst düzeyde tutmak üzerine odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, işe alım sürecinden başlayarak ücret yönetimine, kariyer planlamasından oryantasyona kadar her aşamada adil, şeffaf ve destekleyici bir yaklaşım benimsiyoruz. Ayrıca, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak için eğitim programları ve mentorluk sistemleri sunuyoruz. İK stratejimiz, ekip arkadaşlarımızın uzun vadeli kariyer planlamalarına olanak sağlamak için tasarlanmıştır.

İşe Alım

İşe alım süreci, şirketimiz için yeni yeteneklerin keşfedilmesi, işe uygun adayların seçilmesi ve takımımızın güçlendirilmesi için hayati önem taşıyan bir adımdır. Bu nedenle, işe alım stratejimizi şirketimizin başarısı için kritik bir faktör olarak görüyoruz. İşe alım sürecimiz, iş tanımı oluşturma, ilan yayınlama, başvuru değerlendirme, mülakat, referans kontrolü ve iş teklifi aşamalarından oluşur. Bu süreç boyunca, adayların yetkinlikleri, işe uygunluğu, deneyimi ve kültürümüze uyumu gibi faktörler dikkate alınır. Ayrıca, çeşitliliği teşvik etmek ve kapsayıcı bir iş yeri kültürü oluşturmak için de özel çaba sarf ediyoruz. Bu nedenle, işe alım sürecimizde adil davranmayı, eşitlik ilkesine uygunluğu ve çeşitliliği gözetmeyi hedefliyoruz.

Ücret Politikası

Matesis Mühendislik ücret politikası, aşağıdaki değerleri göz önünde bulundurur: adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performansa dayalı, sürdürülebilir başarıyı özendiren ve şirket risk yönetimi prensipleriyle uyumlu. İç denge, “eşit işe eşit ücret” ve “performansa göre ücretlendirme” ilkeleriyle sağlanırken, dış denge (piyasa duyarlılığı) sektör dinamikleri dikkate alınarak korunur. Şirket, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan Türkiye İnşaat sektörü ve Türkiye genel ücret araştırması sonuçlarını dikkate alır. Performans yönetim sistemi, şeffaf, ölçülebilir, adil ve kapsamlı geri bildirim sağlayan bir modeldir. Çalışanların performans değerlendirmeleri, yöneticileri, bir üst yönetici ve insan kaynakları yetkilileri tarafından yapılır.

Kariyer Planlama

Her bir çalışanın kişisel ve işletme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için kariyer planlama programları sunuyoruz. Bu programlar, yenilikçi eğitim programları, iş rotasyonları, mentorluk ve koçluk gibi farklı unsurları içermektedir.

Fikir Yönetimi ve İnovasyon

Şirketimiz için çalışanların fikirlerini, önerilerini ve yaratıcı çözümlerini dinlemek ve bu önerileri hayata geçirmek, şirketimizin başarısı için kritik bir faktördür. Bu nedenle, öneri kazanma stratejimizi şirketimizin sürekli gelişimi için önemli bir araç olarak kullanıyoruz. Öneri kazanma sürecimiz, çalışanların fikirlerini paylaşabilecekleri bir platformun oluşturulması, önerilerin değerlendirilmesi, ödüllendirme ve hayata geçirilmesi aşamalarından oluşur.

Oryantasyon

Yeni çalışanlarımızı, şirketimizin kültürü ve değerleri hakkında bilgilendirmek için kapsamlı bir oryantasyon programı sunuyoruz. Bu program, yeni çalışanların hızlı bir şekilde adapte olmasını ve başarılı olmasını sağlar. Ayrıca, işletmemizin politikaları ve prosedürleri hakkında bilgi edinmelerine de yardımcı olur.

Matesis Mühendislik olarak, çalışanlarımızın mutluluğu ve başarısı için İK politikalarımızı sürekli güncelliyor ve iyileştiriyoruz. Her zaman çalışanlarımızın yanında olacağımızı hatırlatmak isteriz.

Teşekkür ederiz.