Matesis Mühendislik, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir dünya için mühendislik ve teknoloji gücünü stratejik becerileri ile birleştirerek yenilikçi girişimlerde bulunan, toplumda değer yaratma hedefini ön planda tutan, sürekli gelişen, güçlü bir ekibiz Varoluş amacımızdan ilham alarak Beraberliki, Gelişim, Azim, Akıcılık ve Saygı değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik yaklaşımımızı değer zincirimiz boyunca iş yapış biçimimize entegre ediyoruz.

2013 Yılından Beri Birleşmiş Milletler Küresel İş Birliği Sözleşmesi İmzacısıyız.

Tüm operasyonlarımızda, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularına yönelik 10 evrensel ilkeye uygun şekilde hareket ediyoruz Matesis Mühendislik Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Sözleşmesi’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin (SKH) 11’ini kabul etmiştir.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu, bir şirketin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Prensiplerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları hakkında paydaşlarını bilgilendirmesi için yayınlanan yıllık beyandır. Esas amacı, sürdürülebilirlik performansına dair bilgilendirmeyi sağlayan bir araç görevi görmektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürelebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), diğer bir deyişler Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan
kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etmiştir.

SKH ‘ler gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugün de doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklı pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, Kendi önceliklerine ve Dünya’nın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve hedefler sağlar. Sürdürelebilir Kalkınma Hedefleri, kapsayıcı bir gündemdir yoksulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hemde gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleştirir.