900.000 Adam/Saat Çalışma Döneminde Sıfır İş Kazası

Kurulduğumuz Günden Bugüne Anahtar Teslim Tamamladığımız 70’i Aşkın Şantiyemizde Toplamda Yaklaşık 900.000 Adam/Saat Çalışma Sonucunda Ölümcül İş Kazasının Yaşanmaması, Sıfır İş Kazası Hedefimizin Gerçekleştiğinin Somut Göstergesidir.

Matesis Mühendislik A.Ş. Yüzde Yüz İşveren Memnuniyeti İlkesi ile Çalışmalarını Yürütürken Aynı Zamanda Yüzde Yüz Çalışan Güvenliği İlkesini Esas Almaktadır.

Bu Yaklaşımımız Tüm Kadrolu Çalışanların Yanı sıra Tüm Yardımcı Yüklenici Çalışanlarımız İçin de Geçerlidir.

Bu Nedenle Bütünleşmiş Olan Kalite Yönetim Sisteminin Ayrılmaz Bir Parçası Olan İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eksiksiz Uygulanmaktadır.

2016 Yılından Bugüne Gerçekleştirdiğimiz anahtar Teslim 70’i Aşkın Proje Süreçlerinde İş Kazalarına İlişkin Veriler Bu Başarımızı Kanıtlamaktadır.

3 Hafif Yaralanmalı ve Ramak kala Kazası Tespit Edilmiş, İş Güvenliği Yönetim Sisteminde Düzenleyici Önleyici Faaliyetler (DÖF) ile Karşılaşılan Bu Eksiklerimiz Giderilmiştir. Yardımcı Yüklenicilerimiz Dahil Tüm Çalışanlarımız Periyodik Olarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tamamlayıcı Eğitimlere Dahil Edilmiştir.

Her Şantiye Sürecimizin Başlangıcında Gerçekleştirilen Risk Analizlerine Azami Önem Gösterilmekte, İş Güvenliği Kurallarımızı Oluşturup Düzenli Çalışmalar Yürütülmekte ve Tüm Şantiyelerimizde İSG Önlemleri Eksiksiz Yerine Getirilmektedir.