Enerji Analiz Raporu İle Tasarım

Ulusal ve Uluslararası Tasarım Kriterleri Doğrultusunda Yatırım, İşletme Maliyetleri Ve Karbon Salınımını En Aza İndirgemek Amacıyla Enerji Verimliliği Analizi Yatırımcıya Sunulur.

Binaların Mekanik Sistemlerinin Seçiminde Çok Alternatifli Sistemler Kullanabilme İmkanına Sahip Olunmasından Dolayı, Sistemlerin Konfora Ve Enerji Sarfiyatına Olan Etkisini Mutlaka İncelememiz, Yani Sonucunu Öngörerek Tasarım Yapmamız Gerekmektedir.

Eğer Sonuç Odaklı Tasarım Yapamıyorsak, Tasarım Hedeflerimizin Ne Olduğunu İrdeleyemiyorsak ve Tüketilen Enerji İçin Maliyet Hesabı Yapamıyorsak; Sürdürülebilir, Yaşanabilir Yapılar Tasarladığımız Söylemek Doğru Olmaz.

Matesis Mühendislik A.Ş. Tasarım Aşamasından Başlayan Anahtar Teslim Projelerinde, Yukarıda Bahsedilen Hususların Bilinciyle Çalışmaktadır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca Akredite Edilmiş EVD Şirketleri İle Yaptığı Protokoller Neticesinde, Mekanik Tesisat Projelerinin Enerji Verimlilik Analizlerini Oluşturarak Düşük İlk Yatırım Maliyetinin, Yaşam Boyu Dayanabilen Yapıların Ve Minimum Karbon Salınımlı Binaların Hayata Geçmesini Sağlamaktadır.

Matesis Mühendislik A.Ş. Süreçlerin İlk Basamağı Olan Tasarım ve Projelendirme Aşamasında, Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Buhar-Basınçlı Hava Sistemlerinde Sürdürülebilir Tasarım İlkesi Gereği Önlemler Uygulamakta, Akredite EVD Firmalarının Analiz Raporunu Yatırımcıya Sunmaktadır.