Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) ile İş Programı

Matesis Mühendislik A.Ş. Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Yazılımı İle İş Programlarında Ve Kaynak Yönetiminde Kusursuzluğu Hedefler.

Matesis Mühendislik A.Ş. , Kalite Yönetim Sisteminin Ayrılmaz Bir Parçası Olan Kaynak Yönetiminin Tüm Şantiyelerinde Uygulanmasını Sağlamak Amacıyla “Yapıtaşı” adlı ERP Programını Kendi İhtiyaçları Doğrultusunda Mekanik Tesisat Sektörüne Uyarlayarak Gelişmiş Bir Uygulama Sürecine Başlamıştır.

2016 Yılından Bugüne Tamamlamış Olduğumuz 70’i Aşkın Anahtar Teslim Proje Yönetim Süreçlerinde Elde Ettiğimiz Deneyimler Işığında Kaynak Yönetiminde Dijital Ortamı Daha Verimli Kullanmak, İş Programlarımızı Anlık İzlenebilir Kılmak, Erken Uyarı Mekanizmalarını İşletmek ve Zamanında Uygulanabilir Kılmak İçin Tüm Şantiyelerimizde Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Sistemine Geçilmiştir.

Matesis Mühendislik A.Ş. İşin Sözleşmede Belirtilen Süre İçerisinde Eksiksiz Bir Şekilde Tamamlanabilmesi İçin İş Süreçlerini, Detaylı İş Kırılımlarını ve İşlerin Kendi Aralarındaki İlişkilerini Aşamalı Bir Şekilde Planlayarak Finansal ve Fiziksel İlerlemesini Kurumsal Kaynak Yönetimi Yazılımı İle Takip Etmektedir.