TAD (Test, Ayar ve Dengeleme) Ekibi ve Belgelendirme

Ölçme ve Değerlendirme Sistemindeki Test ve Devreye Alma Süreçlerini Tamamlayıp, Sistemlerin Tasarım Koşulları ve Teknik Tanımlara Uyumluluğunu, Verimliliğini Belgelendiriyoruz.

Matesis Mühendislik A.Ş. Kalite Yönetim Sisteminin İzlenebilirlik Zincirinin Son Halkası Olan Test ve Devreye Alma İşlemlerinin, Ölçme ve Değerlendirme Sistem Uygulamalarımız ile Tasarım Kriterlerine Uygunluğu Ölçülerek Belgelendirilmektedir.

İSKAV Tarafından Oluşturulan ve Sektörümüzdeki Referans Olarak Kabul Edilen Test ve Devreye Alma Kriterlerine Uygun Olarak, Matesis Mühendislik A.Ş. Bünyesinde 2 Makine Mühendisi ve 3 Formenden oluşan ekibimizle Test-Devreye Alma İşlemleri gerçekleştirilmektedir. Test Devreye Alma İşlemlerinde Kullanılan Ekipman ve Cihazlar (Mekanik Takometre, Barometre Seti Vs. Gürültü Ölçüm Cihazı Basınç Transmitleri Vs.) Kalibrasyon Testlerinden Geçirilerek Demirbaş Envanterimize Alınmıştır.

TAD (Test, Ayar ve Dengeleme), Bir Projenin Teslimini İyileştiren Kalite Odaklı Bir Süreçtir. İşletmenin, Tesis Sahibinin Gereksinimlerini Yerine Getirecek Şekilde Tasarıma Uygun Kurulduğunun Test Edildiği, Ayarlandığı ve Dengelendiğini Doğrular ve Belgelendirir. Sistemlerin ve Cihazların En Verimli Bölgede Çalışmasını, Enerjinin Gereksiz ve İhtiyaç Dışı Kullanılmasını En Aza İndirilmesi ve Dolayısıyla Enerjinin Verimli Kullanılmasını Sağlar.

Tüm Test ve Devreye Alma İşlemlerimi, İSKAV Tarafından Belirlenen Şartname Kriterlerine Uygun Olarak Uzman Ekiplerimizce ve Kalibre Edilmiş Cihazlarımız İle Gerçekleştirilmekte Ve İş Bitiminde Ayrıntılı Bir Rapor Halinde Tüm İşverenlerimiz Sunulmaktadır.